Välkommen till Saluplats – Hötorgshallens konnässörer på husman.